Uncategorized

Grønnere verden

Hei igjen! Nå har vi kommet oss videre til de 2 i faget digital markedsføring. Her skal foreleser Cecilie Staude ta oss igjennom sosial kommunikasjon. Sosial kommunikasjon delen skal i stor grad gå ut på bærekraft. I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg Apple grad av bærekraft. Jeg og min eksamens gruppe har valgt å skrive om Apple i eksamensoppgaven vår og jeg skal derfor gå nærmere inn på deres integrerte bærekraft planer.

UDI sin forklaring på bærekraftig utvikling er «Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.» 

Jeg skal nå gå litt dypere i hvilke bærekraft tiltak Apple har tatt de siste årene. I følge en artikkel hos apple så skriver de at «Apple drives nå av 100 prosent fornybar energi». Deres globale anlegg drives av 100% ren energi. Deres anlegg er butikker, kontorer og datasentre. Dette er et stort skritt for bærekraften. Om alle firma i verden hadde klart og følge Apples bærekraft planer så ville utslippene gått drastisk ned.

Kilder

udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/barekraftig-utvikling/(opens in a new tab)

apple.com/no/newsroom/2018/04/apple-now-globally-powered-by-100-percent-renewable-energy(opens in a new tab)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *