Uncategorized

Apple om FNs bærekraftsmål

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg hvordan Apple som er bedriften vi har valgt å bruke i vår eksamensoppgave, tar for seg FNs bærekraftsmål de har tatt mest for seg. FNs bærekraftsmål går ut på mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Som nevnt i mitt tidligere blogginnlegg «Grønnere verden» så har jeg skrevet om en artikkel Apple har publisert selv om å bruke ren energi i større grad. Bærekraftsmål nummer syv og i FNs plan går ut på at man skal bruke mer fornybar energi.

Bærekraftmål nummer 12 og 13 er også veldig relevant for Apple. Som en stor produsent av elektroniske produkter så må det mange forskjellige komponenter til for å ferdigstille produktet. Ved at Apple bruker 100 prosent fornybar energi i deres produksjon og på deres utallige fabrikker så vil dette bidra til at klimautslippet reduseres. Apple er også veldig tidlig ut med dette noe som gjør at deres konkurrenter må fokusere mer på nettopp klimautslipp.

Kilder

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *