Uncategorized

Filterbobler og ekkokamre

Filterbobler og ekkokamre er to personaliserte algoritmer som påvirker oss alle som bruker internettet. Jeg skal forklare forskjellen på disse og videre snakke litt om hva de kan gjøre for deg som bruker på nett.

Filterboble: ifølge SNL så er en filterboble “en systematisk, individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. en filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjonen en bruker søker etter, basert på informasjonen om brukeren. som et resultat av dette vil vi som brukere i stadig økende grad få bekreftet våre egne synspunkt, men vi samtidig blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer med våre egne oppfatninger. slik blir vi gradvis kapslet mer og mer inn i vår egen kulturelle og ideologiske boble av likesinnede.” Dette vil si at internettets filterbobler tar all informasjon om deg og setter det sammen for å tilby deg det du allerede liker.

ekkokamre: går ut på at informasjonen som kommer ut av en filterboble blir tatt med videre som et ekko(derav navnet) så som et resultat av dette så vil du i mindre grad bli eksponert for perspektiver og synspunkter man ikke har.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *