Finn

Finn som Plattform.

På denne bloggen har jeg snakket om plattformtjenester tidligere. Denne gangen skal jeg gå litt dypere inn i Finn, Norges største markedsplass, å se nærmere på hvordan de reduserer transaksjonskostnadene.

Finn og deres transaksjonskostnader

Et marked skaper en arena for oss alle til å benytte våre ressurser. Vurderingene av hvordan disse ressursene skal brukes og på hva, referer til transaksjonskostnader (Nettverksøkonomi 2013, 68). Mange tror at transaksjonskostnader kun knyttes til forbruk av ressurser målt i valuta. En transaksjonskostnad i denne sammenhengen måles altså i de ressursene som går med i det vi gjennomfører en handel. (Det friksjonsfrie samfunn 2018, 13). Et godt eksempel kan være tiden man bruker på å prute seg frem til den beste prisen på en jakke man har ønsker seg , eller all informasjonen man søker etter ved kjøp av en ny TV.

overgangen til mer digitale tjenester sånn som Finn, er med å redusere transaksjonskostnadene. I all hovedsak så finnes det seks transaksjonstyper og disse er: søkekostander, informasjonskostander, forhandlingskostander, leverandsevilkår mm, beslutningskostander, undersøkelseskostander og tvangskostander.

Anbefaling

Finn bruker anbefalingsalgoritmer som igjennom cookies. Algoritmer gir mulighet til å redusere transaksjonskostnadene ytterligere, ved at de skreddersyr annonser og fremmer spesifikke annonser til interesserte kunder.

Finn

Finn.no ble etablert tidlig 2000, og har siden vokst seg til Norges største markedsplass på nett. Markedsplassen spesialiserer seg på kjøp og salg mellom privatpersoner og bedrifter. Plattform har siden oppstart vokst seg svært omfattende, der det nå omsettes alt fra bøker på «Torget», til biler og eiendom, samt fungerer tjenesten også som en rekrutteringsportal og reisesøkemotor. Daglig er det ca. 300 000 aktive annonser på plattformen og den gjennomsnittlige Normann tilbringer i 25 timer på plattformen årlig (Finn, Fakta om oss).

kilder:

Kroken, Arne. 2013. Nettverksøkonomi. 1. Utg. Oslo: Cappelen Dam.

Finn.no. Fakta om oss. https://hjemmehos.finn.no/hc/no/articles/211817929-Fakta-om-oss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *