Bilde hentet fra: https://jasoren.com/augmented-reality-military/
Uncategorized

Hva er egentlig AR?

I dette innlegget skal jeg ta deg igjennom hva augmented reality er. Jeg skal også ta vise dere en spennende artikkel som omhandler nettopp AR.

AR er en forkortelse for augmented reality og dette betyr ifølge SNL “utvidet virkelighet er en omgivelse hvor den egentlige virkeligheten er kombinert med illusjoner, skapt av kunstige sanseinntrykk. Disse er flettet sammen med naturlige inntrykk slik at de kan inngå i en helhetlig virkelighetsopplevelse.”. Med dette så menes det at man får et inntrykk av at noe er ekte selv om det ikke er det. Et eksempel er Pokemon GO som du kanskje har spilt selv. Der kan du fange forskjellige Pokemons i det terrenget du befinner deg i. De benytter seg av kameraet bak på mobilen din til å filme omgivelsene dine, deretter får de forskjellige Pokemoner til å dukke opp rundt deg. VR kan brukes innen alle jobber, eller for diverse fritidsaktiviteter.

Bruk av AR for militæret.

Som nevnt over skal jeg snakke om en artikkel som omhandler AR. Den artikkelen jeg har valgt handler om bruk av AR inn mot forsvaret. De har allerede startet et prosjekt som i all hovedsak handler om bruk av AR i når det kommer til militært kjøretøy. “Målet er i første omgang å bruke AR-teknologi for å visualisere egne kjøretøy og styrker, fiendtlige enheter, sivile, og eventuelt andre objekter, i den virkelige verden slik man opplever den. På lenger sikt vil man også utvide dette til å kunne markere kjøreruter, minefelt, teiggrenser, viktige bygninger, osv.”

Kilder:

https://snl.no/utvidet_virkelighet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *