Roboter/Maskiner

Kunstig Intelligens

Nå har jeg kommet meg godt i gang med faget digital markedsføring. Dette blir nå mitt tredje blogg innlegg og jeg kommer til å ta for meg det temaet fra forelesning nummer tre jeg syntes virket mest interessant. Vår foreleser Arne Krokan tok for seg mange spennende temaer i løpet av forelesningen, men det temaet som fanget meg mest var kunstig intelligens.

Hva er kunstig intelligens?

På SNL står det at “kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. “Vi har kommet så langt med dagens teknologi at man trenger ikke en gang å programmere disse robotene til og utføre oppgaver, fordi de kan lære av å observere oss mennesker. Som Arne nevnte i forelesningen “Robots are learning complex tasks just by watching humans do them”. Kunstig intelligens er ikke kun roboter som kan gjøre menneskelige oppgaver, men den samme teknologien kan benyttes for å skape selvkjørende busser, biler, båter etc. Fram i tid så vil jo dette gjøre mye med samfunnet. Forestill deg at alle busser ble kjørt av roboter med kunstig intelligens? Arne nevner også hvordan kunstig intelligens kan hjelpe til når det kommer til slakte industrien. På slakteriene er det mennesker som kjærer kjøttet. Her er det jo klart at med roboter/maskiner med kunstig intelligens så vil det være store forbedringsmuligheter når det kommer til effektivisering.

Artikler som omhandler Kunstig intelligens.

Kunstig intelligens kan ha veldig mange positive innvirkninger i verden vi lever i nå. Det kan i stor grad hjelpe til med effektivisering på alle typer arbeidsplasser. I en artikkel på skala robotech skriver de at roboter kan hjelpe til med flere utfordrende situasjoner i helsevesenet. Det vil bli enklere å ha et konstant operativt sykehus siden de kan hjelpe til med absolutt alt av grovarbeid, frakting av prøver og labresultater. De skriver også at roboter vil bli hverdagskost på Norske sykehus innen 2030. Det er allerede i dag mange roboter på sykehus, og som de sier i artikkelen så vil det bare bli mer og mer. Corona pandemien har vist oss at effektivisering på sykehus er utrolig viktig og det er jo nettopp dette roboter med kunstig intelligens kan forbedre. I et student blogginnlegg på uio sine sider skriver de “korona viruset viser behovet for kunstig intelligens”. Her nevner de at varslene om viruset på et eller annet nivå ble sensurert. Dette gjorde at konsekvensene av Korona viruset mye større enn det ellers ville blitt. De som først varslet om Korona epidemien var et Kanadisk selskap ved navn Blue Dot der forskerne fant indikasjoner på et sykdomsutbrudd ved hjelp av datamaskiner med kunstig intelligens. Dette tyder jo bare på at kunstig intelligens til og med kan være avgjørende for menneskeheten.

Jeg valgte disse to artiklene fordi jeg syntes utviklingen av roboter og kunstig intelligens er spennende og jeg synes de fremmer viktigheten av de på en god måte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *